Anotace chystaného titulu

Sedmdesátá léta v Praze. Poslední beatnici a první androši. Mladá generace za normalizace. Putování umlčeným městem a hledání naděje v beznadějných časech. V knize je zachována nálada původních básní, zabavených StB, kterou po 50 letech autor zobrazil v povídkách. Doslov svědka oněch let režiséra Václava Křístka. Lístek procviknutý touhou (úryvek z knihy Ondřeje Fibicha, Ztracený povídky) Položil na pultík drobáky a zvedl hlavu. […]

Cesty světem, cesty v nás – Vzpomínky na Šumavu V.

Přednáška Pověstný obr Rankl-Sepp aneb život Josefa KlostermannaKde Ústřední knihovna – Záliv (hala s naučnou literaturou)Kdy 4. 10. 2023 | 17:30 Šumavský básník Ondřej Fibich představuje svoji unikátní publikaci, která od legendy o „posledním šumavském obrovi“ dospěla k živoucímu obrazu horala, sedláka a povozníka. Je zároveň ságou rodu Klostermannů z Ranklova u Horské Kvildy, jak ji prožívaly a tvořily čtyři generace obyčejných usedlíků na pozadí velkých dějin Rakouska-Uherska […]

Velký plavec mořem hudby – hommage á Jiří Černý

Jestli mě na příteli Černém něco štvalo, byly to jeho koráby. Honosil jsem se opravdu velkým číslem bot, ale Jiří mne předčil o „parník“ , abych užil jeho oblíbené sporťácké hantýrky. Když se člověk doploužil do podkroví vysokánského činžáku v Čechově ulici, srdce mu bušilo až v hlavě. Rohožku opanovaly jeho lodě a za prahem vždy čekalo další vzrušení. […]

Ikonická pouť na střední Šumavě

Když se člověk stane součástí tradice, je to velká posila. V Kašperských Horách se již 150 let koná na začátku srpna pouť k Panně Marii Sněžné. Tento vid Matky Boží se zrodil v Římě, kde před dávnými časy napadl na jednom pahorku sníh do půdorysu chrámu a dle sněžného architekta byl pak chrám postaven a Madoně Sněžné zasvěcen. Ale do […]

Kniha, která nešustí papírem

Když jsem se ponořil do ságy rodu Klostermannů-Ranklů, žil jsem pocitově v té době. Vše živoucí jsem uctil v doku-románu o Ranklu-Seppovi. Tato událost inspirovala současný rod Klostermannů k budování rodinné sounáležitosti a navracení všech zapomenutých duší do paměti. Součástí toho zrání je obnovení hrobu a kříže na nicovském hřbitově. Odpočívá tam totiž pradědeček dnešních bratrů Klostermannových Josef Klostermann. Budeme se […]

Básnické knihovny

Po zdařilé přednášce v Horské synagoze v Hartmanicích (14. 7.), se konala autogramiáda s mou knihou o Ranklu-Seppovi. Účastníci se stávají tak trochu básníkovým podpůrným týmem. Mnozí mají speciální poličku na má díla a oslňující Kája přijela po svém svátku dokonce až z Mokrosuk. Padesátiletá usilovná práce přináší své plody a je čím dál těžší nezklamat své čtenáře. Dívám s něhou na osamělého básníka […]

Český rozhlas Vltava ve stopách Rankla-Seppa

S výročím úmrtí Karla Klostermanna se honí různé rozhlasové a televizní štáby po Šumavě. Občas někde zabloudí v terénu i námětu a můj telefon zazvoní. Přicházím na stachovský hřbitov, kde redaktoři Vltavy marně hledají hrob Rankla-Seppa. Takže jim zopakuji jednu kapitolu z mé nové knihy o tomto pověstném sedlákovi a špeditérovi. A vám to také prozradím. Leží vlevo od vchodu na hřbitov pod […]

Čtenář Petr Pithart

Za dávných a dávných časů můj táta filosof a jeho žák Petr Pithart byli komunisty zahnámi do maringotek, kde u  lopaty svobodně přemýšleli. Táta si Petrovi jednou stěžoval, že jsem básníkem a budu to mít v životě těžké. Lehce melancholicky se usmívám a pravím: Nu, a teď se u mého básnického stanoviště na Kašperských Horách Petr Pithart zastavil. Na Šumavu jezdí padesát let […]

Klostermann a Šumava. Pořad ke 100. výročí úmrtí spisovatele

V červenci uplyne sto let od úmrtí spisovatele spojeného se Šumavou – Karla Klostermanna. Ve své době byl podle bohemisty Michala Hořejšího z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích považován za autora dobrodružné literatury a byl vydáván a čten vedle verneovek. Zde k poslechu Zdroj: Český rozhlas Vltava

Stachovské variace

Brzy po divokém odsunu Němců začali někteří koumesové pořádat loupeživé výpravy na pláně a odtud si po fůrách vozili lup z opuštěných chalup či ještě za tepla vyrabovali světnice dosud obydlené poraženými. Úryvek z knihy Ondřeje Fibicha Vzpomínky na Šumavu V – Pověstný obr Rankl-Sepp aneb Život Josefa Klostermanna v právě vydaném čtvrtletníku Vítaný host léto 02/2023. Pokračování zde Foto: Stachy […]