ZEMĚ A JEZERO Jana Křtitele – pozvánka

Dne 27. 10. od 18 hod. uslyšíte v koncertním sále MěKS Strakonice na Strakonickém hradě připomenutí veršů ze sbírky Ondřeje Fibicha ZEMĚ A JEZERO Jana Křtitele (30. výročí vydání). Jubilejní večer doprovázejí Ivan Pelíšek (bicí) a Renata Němejcová (lyra).

https://www.meks-st.cz/event/471625/zeme-a-jezero-jubilejni-vecer-basnika-ondreje-fibicha

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich