Vánoční milenec

Třebaže se mé osobní slavení Vánoc vytratilo se smrtí Václava Havla, přece jen cosi zbývá pro ostatní. Rád vás zvu na provedení vánoční mše Radost Mysle Vánoční, k níž jsem napsal libreto. Hudbu pak Václav Novák a Richard Semiginovský. Tato skladba bude provedena sdružením Jistem dne 26. 12. od 15 hod. ve strakonickém chrámu sv. Markéty a pak 1. 1. 2022 od 11 hod. v poutním kostele Panny Marie ve Strašíně na snímku.

Buďtež požehnány vaše kroky a zachovejte v srdcích vánoční tajemství.

Váš Ondřej Fibich


Zdroj titulní fotografie: www.javorniksumava.cz

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich