Třikrát genius loci

Jedinečnost určitého místa vytváří součinnost několika energií. Geologické dějiny, součet vší živé přírody, lidská historie a také nějaký jednotící symbol.

Má první kniha o duši krajiny kolem Radomyšle se točila kolem johanitského kříže, jakožto znaku zdejších maltézských rytířů. Nedávno jsem konečně zpracoval ve dvou publikacích místo zvané Liboc a Petřiny. Jednak ve vzpomínkách a také pomocí povídek. Vesnické dějiny zde nikdy úplně nepřekryla éra rodinných i letních vil a sídlištních paneláků

Posledním fenoménem, který mi bylo dáno žíti, je mezi stromy míhající se podivuhodná bytost. Lesní matka byla starými Šumaváky považována za královnu zdejších hvozdů, a to už od 14. století. Není divu, že nyní pléduji o návrat toho symbolu do moderní Šumavy. I věci současné či budoucí přece potřebují tradici a kořeny.

Vyšlo ve čtvrtletníku Vítaný host zima 04/2023. zde

Váš lesní dvořan Ondřej Fibich

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich