Tři pověsti z pokladu šumavského

Koncem jarního února jsme s Radkem Nakládalem natáčeli po Kašperských Horách. Úmyslem bylo obrazově zpřístupnit tři duchařské historie z tohoto kouzelného města. Foukal nám do toho vichr a také duněla auta, ale tyto pověsti tak získávaly ještě větší punc starobylosti. Malý výlet do mentality starých Šumaváků byl jakousi startovací akcí. Rád bych měl natočený film či seriál, který by čerpal z mé sbírky pověstí zvané Dědictví Šumavy. Neb obraz byl vždy rychlou a účinnou informací o světě duchovních entit.

Video zde

Váš ochotník Ondřej Fibich

Zdroj: www.youtube.com

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich