Stachovské variace

Brzy po divokém odsunu Němců začali někteří koumesové pořádat loupeživé výpravy na pláně a odtud si po fůrách vozili lup z opuštěných chalup či ještě za tepla vyrabovali světnice dosud obydlené poraženými.

Úryvek z knihy Ondřeje Fibicha Vzpomínky na Šumavu V – Pověstný obr Rankl-Sepp aneb Život Josefa Klostermanna v právě vydaném čtvrtletníku Vítaný host léto 02/2023. Pokračování zde

Foto: Stachy v roce 1945
Zdroj: Vítaný host

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich