Síla rodu

Když se poprvé ve Stachách sešly rodiny Klostermanů, Ratajů, Aklbrechtů, Kopfů a Štroblů, bylo jich požehnaně. A všechny spojoval „praotec rodu“ Josef Klostermann řečený Rankl-Sepp. Uspořádal jsem toto setkání jako hlavní bod křtu mé knihy Vzpomínky na Šumavu V – Pověstný obr Rankl-Sepp aneb Život josefa Klostermanna. Vše se událo 12. 5. v obecním sále od 17 hod. Zazněla i neoficiální hymna ranklovského společenství a všichni byli trochu naměkko. Byl to tožit rituál vzdání úcty neobyčejně obyčejným lidem, které spojoval drsný život v šumavských horách. A také láska k domovu. Doufám, že se kniha rozlétne po vlastech českých a bude drobnou rehabilitací stavu selského a bytí obyčejného. Tzn. předávání statků, péče a udržování dobrých tradic.

Poděkujme těmto lidem z celého srdce, vždyť jsou solí naší země. Amen.

Váš obdivovatel Ondřej Fibich

Foto Jaroslav Pulkrábek

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich