Pozvání do Knihovny Václava Havla
na křest knihy Cesty k Šumavě

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
18. 10. 2021, 19 – 20 h

Kniha Ondřeje Fibicha začíná rokem 1980, kdy skrze přátelství s muklem, básníkem i knězem strašínským F. D. Merthem vstoupil do dialogu s tehdy zadrátovanou Šumavou. Postupně se vyjevovala její nejednoznačná tvář a bylo potřeba se k ní přiblížit mnoha různorodými prostředky. Dílo orchestrálně zvučí pomocí esejů, pověstí, pohádek, filozofie i mystiky, nahlíží na temné příběhy s pochopením a dobírá se jasného poselství. Odsunuté Šumaváky i jejich tradice je třeba včlenit do dějin i myslí. Jenom tak je možné, aby současní obyvatelé i návštěvníci prosperovali a nechovali se k přírodě i ke zdejší minulosti pouze kořistnicky. Dílo je doprovázeno předmluvou Jana Bílého a doslovem prof. Vladimíra Justa. Ilustrace provedl Petr Štěpán a foto pořídila Ivana Řandová.

Křest knihy i besedu bude moderovat Martin Patřičný. Kmotrou knihy je Anna Fauknerová.

V besedě vystoupí Martin Patřičný, Ondřej Fibich, Petr Vopelka a prof. Vladimír Just. Zde

Zdroj: www.vaclavhavel.cz

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich