Pověstné město Klatovy

Pověsti jsou mytologickým poselstvím dávných generací. Jsou plné moudrosti, zkušeností i pravdivých zážitků. Vyprávějí o tom, jak je svět udělán, aby se nezhroutil. Tato lidová vyprávění sbírám dlouhá desetiletí. Web povesti.knih-pt.cz je jich plný. Není divu, že došlo i na Klatovy.

Kdysi jsem zde praktikoval v městské knihovně, tehdá ještě na náměstí, pod vedením paní Beránkové. Jezdil jsem roky za zdejším malířem Jaroslavem Prouzou, posledním impresionistou v Čechách a mým věrným přítelem. Později jsem byl oklouzlen zdejšími školáky, kteří houfně přicházeli na mé besedy o pověstech a lásce k domovu. Mnohé jsme si sehráli a také spolu prožili díky metodě konstelační. Odtud byl krůček ke zpěváčkům paní učitelky Steinerové, s níž tvořivě spolupracuji na hudebním poli.

A nyní máme přivítat mou první ucelenou knihu pověstí z Klatov a jejich okolí. Zdá se mi ta cesta zcela přirozená a jsem tomu rád. Vždyť čtenáři, knihovny a autoři tvoří onen pověstný triumvirát ovlivňující sečtělost, ten dnes poněkud zaprášený diamant z koruny české vzdělanosti. Všem vám děkuji, milí Klatováci. S úctou Ondřej Fibich

Klatovské báje, legendy a pověsti dle starých záznamů podává Ondřej Fibich, více o knize zde, video zde

Na snímcích natáčení křtu knihy, design obálky, zpívající sbory ZŠ Masarykova Klatovy Sněženky a machři a Zvoneček, ilustrace vytvořili žáci ZUŠ Josefa Kličky Klatovy.

Foto a video Městská knihovna Klatovy Karel Viták

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich