Po stopách příběhů aneb forbína v synagoze

Horská synagoga v Hartmanicích zažila nesčetné modlitby. Chodíval sem i podomní obchodníček, kterému se říkalo Mistránek. I on stejně jako jeho šumavští souvěrci se proměnil v dým. Kniha Cesty k Šumavě tuto bolestnou památku předává dál. I proto jsme s Vladimírem Justem v této zachráněné modlitebně stanuli a rozhodli se vést dialog o věcech důležitých a zapomenutých. Synagoga praskala ve švech a my si předávali slova jako čpavou sůl pravdy, aby se naše blahobytná civilizace probudila z mdlobného spánku. A tak Šumavou kráčel doktor Faust, mezi stromy se mihla Lesní matka a my se dostávali stále hlouběji k podstatě obyčejného života a jeho spirituality. Šlo nám to náramně, a proto se objevím ještě v Borových Ladách (13. 8.), na Kvildě (21. 8.) i ve čkyňské synagoze (23. 9.). Šalom.

Napsal Váš Ondřej Fibich

Foto: Horská synagoga Hartmanice

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich