O knihu Cesty k Šumavě se zajímá bavorské nakladatelství Morsak v Grafenau

Z kanceláře nakladatelství Morsak v Grafenau (www.moverlag.eu) jsme užasle pozorovali ,,véčko“ Rachel čili Roklanu. Zdejší šéf Hans Schopf se velmi zajímal o knihu Cesty k Šumavě, kterou hodlá přeložit a poslat mezi německé čtenáře. Naši edici Vzpomínky na Šumavu využije pro vydávání dalších Klostermannových románů a povídek pro bavorské milovníky Šumavy. Díky jemu jsme se přesunuli do Muzea Šumavy v Pasově. Ve zdejším archivu jsme žasli poznovu. Z krabic nám emeritní ředitel Manfred Pranghofer vyndával desítky a stovky neznámých fotografií šumavských obcí i jejich obyvatel. Což dosvědčuje foto s přítomnými Ondřejem Fibichem, Vladimírem Horpeniakem z Muzea Šumavy v Kašperských Horách a již citovaným doktorem Pranghoferem. Dostali jsme příslib trvalé spolupráce a vraceli se vítězně zpátky v ,,žihadle“ našeho přítele a řidiče ing. Luboše Kvapila ze Strakonic. Podzimní Bavorsko se s námi rozloučilo více než mile.

Napsal Váš Ondřej Fibich

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich