Modrobílé fanfáry aneb Schwarzenberské variace

Když zemřel Karel VI. kníže se Schwarzenbergu, šel jsem v třeskuté zimě jednou z prastarých alejí, které spojovaly Čimelice s Orlíkem. Bílý sníh a namodralé kmeny stromů vytvářely v krajině jakýsi schwarzenberský erb. Starého rytíře jsem poznal jako kluk, když v naší vídeňské emigraci zúčastnil jsem se nechtěně jakési diskuse intelektuálů, při níž byl přítomen i můj otec – filosof. Na setkání s výhonkem slavného středoevropského rodu jsem tak úplně nezapomněl. Hned jsem si v antikvariátě opatřil několik jeho útlých publikací s ilustracemi jeho přítele Břetislava Štorma. To už jsem se přátelil s dalším milovníkem Schwarzenbergů – doktorem Lifkou, tajným johanitským rytířem. Když se dekadentní komunismus 80. let rozsypal, uspořádal jsem ve Strakonicích Koncert pro maltézské rytíře. Věc jsem také připravoval v součinnosti s prezidentskou kanceláří Václava Havla. A hle, tam se zrovna nalézal dědic knížecího titulu Karel VII. Přijel pak do Strakonic, do kasičky nenápadně upustil pár tisícovek a tam jsme se spřátelili. Hned jsme naplánovali vydání několika důležitých knih týkajících se tohoto jihočeského rodu. Karel měl v úctě svého předka, kterému se říkalo ,,poslední lancknecht“. Byl to totiž v půli 19. století nebývalý zjev mezi evropskými aristokraty, zvláštní progresivní konzervativec, který provokoval salony se svou holí, jejíž opěru hlavici zdobila hlavička Jana Žižky.

Následoval ještě v samizdatu připravovaný životopis svatého Jana Nepomuckého, což byl hlavní patron Schwarzenbergů. Kníže Karel pak pravidelně přispíval na naše publikační aktivity, ať se jednalo o revui Prácheňské listy, či další řadu šumavských publikací. Občas přijel na křest či vernisáž výstavy a myslím, že tu na jihu měl mnoho svých obdivovatelů i spolupracovníků. Jsem rád, že jsem patřil k jeho časným známým, ještě než přišel ,,do módy“. Navíc nás spojovala i bolest – jemu zatopili krajinu dětství pod Orlíkem a mně krajinu předků pod hradem Bítovem. Na rozloučení lze říci: Děkuji Pánu Bohu, že jsem mohl žít v době Karla VII. knížete ze Schwarzenbergu.

Váš dvořan Ondřej Fibich

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich