Petr Štěpán ztracen v mapách

Navštívili jsme ilustrátora knihy Petra Štěpána v Hajanech. Právě se trochu ztrácel ve starých mapách, které se poněkud chaotickým způsobem povalovaly po celé hospodě Tlustá libra. Jeho tvůrčí úsilí je patrné z fotografií.

Nezbývá než si přát, aby všichni turisté a poutníci podle jím vytvořené mapy Šumavy nezbloudili a dorazili na místa půvabně tajemná, o kterých se píše v knize CESTY K ŠUMAVĚ.

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich