Madony ochranitelky na Šumavě

Jsou jich desítky potroušené v kostelích, kapličkách, božích mukách i umístěné na posvátných stromech. Madona s růží, Maria Panna Sněžná, Maria Pasovská, Madona Klatovská, Maria Pomocnice. Krásná místa mariánská stojí za putování. Nyní se všechny seběhly do Muzea Šumavy v Kašperských Horách, kde 29. 6. v 10 hod. bude otevřena výstava s názvem Umělecké poklady horního Pootaví. A chystá se opravdu veliká pocta Matce Boží. K této příležitosti vyjde poutnický list s mou básní Šumavská madona, který ilustroval Miloslav Troup. Tento text navíc zhudebnila úžasná mladá diva Markétka Kurzová a bude jej také za doprovodu klavíru zpívat. A bude jí to ohromně slušet, neb je místní rodačkou. Celý program vernisáže bude poetický a také děkovný. Chraň Panno Maria celou naší Šumavy i její bytosti.

Váš Ondřej Fibich


Zdroj: www.muzeumsumavy.cz

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich