Léčivá studánka a UFO

V Plzni sídlí agilní vydavatelství a nakladatelství RegionAll Hany Voděrové. Už podle názvu je zaměřené na lokální literaturu čerpající z kulturních a sportovních kořenů západu Čech. Mezi časopisy se těší vynikající popularitě čtvrtletník Vítaný host, založený v březnu 2006 a o rok později založená mutace Vítaný host na Šumavě a v Českém lese. Redakce časopisu Vítaný host je ověnčená řadou významných novinářských ocenění zde. Z originální knihy Ondřeje Fibicha Cesty k Šumavě vybral redakční tým pro jarní číslo 1/2021 ukázku Vědoucí ženy s tématem léčivé studánky zde. O tom, jak popsal setkání s neidentifikovatelným létajícím objektem Karel Klostermann přinesl časopis svědectví v zimním čísle 4/2020. Ondřej Fibich překvapivý objev shrnul do ukázky s přiléhavým názvem Létající světla nad Vydrou zde.

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich