Kniha, která nešustí papírem

Když jsem se ponořil do ságy rodu Klostermannů-Ranklů, žil jsem pocitově v té době. Vše živoucí jsem uctil v doku-románu o Ranklu-Seppovi. Tato událost inspirovala současný rod Klostermannů k budování rodinné sounáležitosti a navracení všech zapomenutých duší do paměti. Součástí toho zrání je obnovení hrobu a kříže na nicovském hřbitově. Odpočívá tam totiž pradědeček dnešních bratrů Klostermannových Josef Klostermann. Budeme se těšit na podzim, kdy bude v kostelíku svatého Martina sloužena zádušní mše za všechny generace, vykropen hrob a též bude následovat milé setkání se všemi účastníky v nicovské hospůdce. Vše je konáno s péčí úžasné starostky paní Čiefové.

Váš Ondřej Fibich

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich