Kašperskohorský stánek polétavé kultury

Již po šesté otvírám v Kašperských Horách svůj spisovatelský a podpisovatelský stánek. Nabízím přehršel svých publikací, nějaké antikvity z mých rukou i vlídný rozhovor. Před vchodem do kostela budu až do poloviny září, denně 9-16 h.

Tak zajděte. A polétavé kultuře šumavské Zdar!!!

Ondřej z náměstí

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich