Jiří Špinar o kapitole Pohyblivé krajiny z knihy Cesty k Šumavě

Dobrý den, pane Básníku, ano, užívám toho slova bez postranních úmyslů.
Kapitola z Vaší připravované knížky je krásná. A je náročná! Šumava si to zaslouží. Ostatně jako každá světnice, která se stala místem někoho žití.
Je současná, nutí k zamyšlení, pouze neadoruje. Výpověď o dnešním kousku našeho světa, který máme rádi. Děkuji Vám za to.

Jiří Špinar, znalec východní Šumavy, knihovník a spisovatel – Zlatá Koruna

OHLASY

FUNDRAISING

Tento projekt můžete podpořit na www.donio.cz

PARTNEŘI PROJEKTU

Cestopis krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2021 Ondřej Fibich