Jaroslav Hubený – Velkolepá pocta zemi a (vz)duchu

Milý Ondřeji,

právě jsem se chystal pro zbytek dne opustit dům, když tu zazvonil zvonek a špeditér mi donesl pohádkový začátek, tedy potěšení z budoucí četby Tvé knihy. Čímž chci naznačit, že jsem do ní zatím jen nahlédl, ale vidím, že je to skutečné životní dílo, velkolepá pocta zemi a (vz)duchu Tvého domova, který mohu díky Tvému umění a vhledu sdílet spolku s dalšími čtenáři, kterým je blízký Tvůj pokorný a zároveň investigativní vztah ke skrytým tvářím krajiny a života.

Jen tedy potvrzuji, že Tvé dílo došlo, jsem jím na první pohled unesen a zvlášť děkuji za krásné věnování. 

Srdečně Tě zdraví

Jaroslav Hubený, novinář

OHLASY

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich