Jaroslav Hubený – míní o Vzhůru srdci z knihy Cesty k Šumavě

Po ránu jsem měl dojem, že mám tolik nezbytné práce, ale když ke mně dorazila Tvá příloha, všechno šlo stranou. Právem. Tvůj text je nádherný. Jsi mistr slova a velký duch krajiny, tvořivosti a duchovnosti. Jako bys byl skrze zemi napojen na nějaké zřídlo moudrosti. Skrze lahodný jazyk promlouvá nikoli skrze vyčtené, ale viděné a hluboce prožité. Jako bys žil několik století. Tvé libozvučné věty či moudré postřehy působí čtenáři pocit blaženosti a snad ještě na závěr některé pro příklad uvedu, abych se k nim mohl sám vracet. Nabízíš množství faktů, ale stále zůstáváš nad nimi, aby ses se čtenáři podělil o jejich výklad. Navíc profiltrovaný vlastními zkušenostmi, vlastní empatií, vlastní syrovostí i duchovností. Nakonec zjišťuji, že to vše je veliká esej o životě, meditace nejen nad minulostí, ale i nad námi dnes a taky zítra. A že článek Tvého otce, který mě v Literárkách zaujal už před mnoha desetiletími a který může být považován za jakési intelektuální opodstatnění smyslu undergroundu, mi až teď „sepnul“ i jako klíč ke Tvému životnímu směrování mimo prošlapané cesty. Odměnou pak je, že žádný Tvůj odstavec nehrozí hlásáním banalit.

Jaroslav Hubený, publicista, básník a spisovatel Brandýs nad Orlicí

OHLASY

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich