Jan Bílý autor úvodu knihy Cesty k Šumavě

Neznám lepšího průvodce Šumavou než Ondřeje. A to mám vysoké nároky. Koneckonců, jak jsem již naznačil, žiji již dvacet let v turistické Praze a tou se prohání bezpočet takových „Vlevo vidíte, vpravo vidíte a tam, kam pohled můj stoupá, leží gotiky chlouba“. Toulky s Ondřejem skrze posvátnou krajinu česko-německé sourozenecké lásky i česko-německé tragické nenávisti jsou totiž veskrze magické. Ondřej je šaman, geomant, mystik, básník a bonviván v jedné osobě, a to jsem ještě vynechal tucet dalších jeho vlastností. Ach jo, zapomněl jsem na něco, čehož je tato kniha oslnivým důkazem – na vyprávěče. A také na pohádkáře, nikoliv v onom poněkud pejorativním smyslu slova „nevyprávěj nám pohádky“, ale v té původní, nenahraditelné a dnes bolestně chybějící úloze někoho, kdo nás seznamuje s mytologickým vnímáním reality.

Jan Bílý, zakladatel metody systemických konstelací v ČR – Praha

OHLASY

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich