Doktore, vítejte mezi námi!

Nová kniha pamětí na MUDr. Josefa Klostermanna rehabilituje tuto zapomenutou šumavskou osobnost. Velký dobroděj i humanista, zapálení idealista-politik, starostlivý otec deseti dětí i věrný přítel sklářské
rodiny Abele. V popředí dějin stařičkého mocnářství rakouského se odehrávají naděje i zklamání malého chlapce pocházejícího z legendárního rodu Klostermannů. Před očima se nám míhají tváře aristokratů, vojevůdců i průmyslníků. Ale doktor byl především lékařem chudobného lidu šumavského. A pro ně se také obětoval. Byl nakonec uštván maloměstskými poměry i intrikováním různých vašnostů. Ani v hrobce hůrecké nenašel spočinutí. Rudá chátra zničila i jeho tělesné pozůstatky. Toto vydání je malou splátkou památky velkého muže a otce spisovatele Karla Klostermanna.

Vyšlo ve čtvrtletníku Vítaný host léto 02/2024 zde

Váš Ondřej Fibich

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich