Do trojic, do trojic, ochraptěle volá družinářka sexuální výchovy

Tři nové knihy přivedl na svět v tomto roce jubilující spisovatel a básník Ondřej Fibich. A další eso má ještě v rukávu. Hovoří o něm v reportáži Strakonické televize natočené v inspirativními knihkupectví bukAbuk zde

Zdroj: www.youtube.com, www.tv.strakonice.eu

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich