Chlumanské doma

Na chlumanské trhy jezdím od jejich počátků. Jsem už tak místním inventářem. Sousedská atmosféra, pokojní návštěvníci, milí kolegové ze stánků. Starostenská funkce je zde přisouzena ženám a jak víme, ženy inspirují. Proto jsem začal vydávat tzv. CHLUMANSKÝ NÁPADNÍK, což jsou různé receptáře pro zdraví i radost, a to jsou jistě synonyma. Na příští rok chystám pro červnový trh křest další takové publikace s názvem STROMOVÁ APATYKA – Léčivé vlastnosti listnáčů a jehličnanů. Ale vraťme se k současnosti. První červencovou sobotu v Chlumanech proběhl křest mého životního díla, které jsem psal 40 let. CESTY K ŠUMAVĚ se rozcházejí k zájemcům a inspirují milovníky Šumavy. A jsem rád, že to začalo v Chlumanech, čilé obci, která je mimo jiné i členem sdružení na podporu turistiky PRO Šumavsko.

Napsal Váš Ondřej Fibich

Foto: OÚ Chlumany

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich