Cenu starosty Strakonic za rok 2021 převzal Ondřej Fibich

Město Strakonice uděluje Cenu starosty města Strakonice Ondřeji Fibichovi, básníku,
šumavskému a strakonickému regionalistovi a vydavateli za celoživotní literární dílo,
činnost v samizdatu a celkový přínos k rozvoji kultury a zachování regionálního dědictví.

Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta

Ve Strakonicích dne 21. 12. 2021

Zdroj: www.jcted.cz

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich