Před mnoha lety na mne na zámku Kratochvíle čekalo nevídané přátelství. Patnáctiletý syn zdejších kastelánů Mikoláš Troup propadl mým veršům, zejména ze sbírky Země Jana Křtitele. Od tohoto okamžiku neustalo naše inspirativní setkávání. Vše se postupně vyvíjelo od houslového koncertu napsaného k recitaci oněch básní, přes kantátu Andělé Kratochvíle, až po operu Dítě benátské noci. Tak […]

Divoká jízda, vichřice hvízdá …

Temný a divoký úvodní klip doprovázející knihu Cesty k Šumavě od skupiny Křečové žíly, z tvůrčí dílny filmaře Jana Příhody, ředitele Mezinárodního festivalu Animánie v Plzni.