Básnické knihovny

Po zdařilé přednášce v Horské synagoze v Hartmanicích (14. 7.), se konala autogramiáda s mou knihou o Ranklu-Seppovi. Účastníci se stávají tak trochu básníkovým podpůrným týmem. Mnozí mají speciální poličku na má díla a oslňující Kája přijela po svém svátku dokonce až z Mokrosuk. Padesátiletá usilovná práce přináší své plody a je čím dál těžší nezklamat své čtenáře. Dívám s něhou na osamělého básníka toulajícího se Prahou, který své výtvory lepil potajmu na noční mosty. A jsem rád, že nacházím u citlivých duší dneška pochopení.

Váš spisovatel Ondřej Fibich

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich