BáSnění Ondřeje Fibicha

Osudové básně a osudová setkání jsou rovnocení partneři. I textem se můžeme dostat do srdcí lidí. Od mládí jsem měl na obé štěstí: Nezval, Seifert, Holan, Trnka, Josif Brodskij a další. V hospodě U dudáka ve Strakonicích, jsme natočili s redaktotem Dominikem Mačasem pěknou ochutnávku veršů a vzpomínání. Snad abych nezapomněl, že bylo mi uděleno neviditelné privilegium, býti básníkem za všech časů a nemožnost ústupu. Tož milánkové, vzhůru na májové barikády. Slavík tam zpívá o lásce a smrti.

Snad projdu uchem znalců jako uchem jehly, která sešívá vypravěče a posluchače do jedné entity. zde

Váš Ondřej Fibich

Zdroj: www.vltava.rozhlas.cz

MÉDIA

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich