Bájný golem zrozen na počest nové sklářské huti

Živel se nemůže nikdy stát člověkem, ale někteří lidé opravdu živlem jsou. Tomu ohnivému upsal se Tomáš Svoboda. Vandroval se svou láskou ke sklu po celé zeměkouli, až se zastavil v šumavském Hrádku u Sušice. Nedávno tam založil oheň v nové sklářské peci se jménem své můzy a paní – Liběnka. Mám úctu k řemeslům, jsa vyučen kovolijcem, a proto jsme s Tomášem nalezli hned společnou řeč. Poprosil jsem ho, aby vytvořil skleněného golema z jedné pověsti od Vogelsangu. A nádavkem i skleněný bardský roh, který uplatníme při křtu knihy Cesty k Šumavě. Ten se bude konat o proslulé kašperskohorské pouti 7. 8. 2021 od 15 h. Srdečně vás tam zvu, neboť spolu s kmotry odhalíme další legendární předměty z dávné i nedávné historie Šumavy. Ostatně o mnoha dalších píšu ve své magické knize. Vítejte.

Napsal Váš Ondřej Fibich

Foto: Archiv autora

DĚNÍ

S básníkem Ondřejem Fibichem krajinou neobyčejných zážitků

Copyright © 2022 Ondřej Fibich